باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

نخستین همایش ملی آراء و اندیشه های ابوعلی فارسی(نحوی)فسوی

برگزارکننده : دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا-شورای اسلامی شهر فسا

22 مهر ماه 1394

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر نوشاد قاسمی
تلفن دبیرخانه : 0713339511-13
وب سایت : iaufasa.cnf.ir

نخستین همایش ملی آراء و اندیشه های ابوعلی فارسی(نحوی)فسوی

محور های همایش

نخستین همایش ملی آراء و اندیشه های ابوعلی فارسی(نحوی)فسوی

محورهای همایش :

 • بررسی و تبیین شخصیت ابوعلی
 • بررسی آرای تفسیری ابوعلی
 • بررسی آرای نحوی ابوعلی
 • بررسی آرای لغوی ابوعلی
 • بررسی آرای کلامی و فلسفی ابوعلی
 • بررسی آرای ابوعلی ور علم قرایت
 • تاثیرپذیری عالمان برجسته از آرای ابوعلی
 • تاثیرپذیری ابوعلی از سایر دانشمندان
 • شناسایی علما و دانشمندان
 • جایگاه علم تفسیر در معارف دینی
 • نقش پیامبر اکرم در تفسیر قران کریم
 • نقش امامان شیعه در تفسیر قران کریم
 • علم تفسیر در عصر صحابه و تابعان
 • مدارس مهم تفسیری
 • روشها و گرایشهای تفسیری
 • دانشمندان برجسته علم تفسیر و آثار آنها
 • نقش دانشمندان ایرانی در تطور علم تفسیر
 • قران کریم و علم نحو
 • جایگاه علم نحو در ادبیات عرب
 • نقش دانشمندان ایرانی در تطور علم نحو
 • دانشمندان برجسته علم نحو و آثار آنها
 • مقایسه تطبیقی علم نحو در زبان فارسی و عربی
 • قش قران کریم در لغت شناسی
 • جایگاه علم لغت در ادبیات عرب
 • نقش دانشمندان ایرانی در تطور علم لغت
 • دانشمندان برجسته غلم لغت و آثار آنها
 • لغات دخیل فارسی در عربی و بالعکس 

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395