باهمایش

www.BaHamayesh.com

چهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور

برگزارکننده : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، گروه آمار و اطلاعات درمان

05 تا 06 خرداد ماه 1394

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

مسئول : دبیر اجرایی: دکتر محمد اسماعیل کاملی- دبیر علمی: دکتر رضا صفدری
تلفن دبیرخانه : 021-81454622-3
وب سایت : ihimh.health.gov.ir

چهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور

محور های همایش

چهارمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور

محورهای همایش :

 • محورهاي همايش در بخش مقاله و تجربه کاری:
 • نقش مدیریت اطلاعات سلامت در اجرای برنامه های طرح تحول نظام سلامت کشور
 • نقش کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت در اجرای برنامه های طرح تحول نظام سلامت
 • نقش مدیریت آمار و اطلاعات بیمارستانی یا سامانه آواب در بررسی بهره برداری از منابع بیمارستان (Utilization Review)
 • سامانه آمار و اطلاعات بیمارسانی (آواب)
 • میزان استفاده از سامانه آواب در تصمیم گیری های حوزه درمان دانشگاهها
 • نقش آواب در توزیع و تخصیص عادلانه منابع ساختاری (تخت، تجهیزات، نیروی انسانی و فضای فیزیکی) خدمات درمان بستری کشور(سطح بندی خدمات) و طرح تحول
 • نقش مدیریت اطلاعات سلامت در برنامه اعتباربخشی بیمارستان
 • اثربخشی سنجه های اعتباربخشی بخش مدیریت اطلاعات سلامت در ارتقاء کیفیت خدمات
 • سنجش میزان رعایت مجموعه حداقل داده های سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در شرایط موجود
 • اثربخشی و سودمندی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در اجرا/ پایش طرح تحول نظام سلامت
 • نقش مدیریت اطلاعات سلامت در مدیریت خطرات از طریق بررسی خطاهای مستند سازی(تحلیل کمی و کیفی)
 • نقش سامانه پرونده الکترونیکی سلامت کشور (سپاس) در طرح تحول نظام سلامت
 • نقش سیستم های پویای گزارش دهی (از جمله داشبوردها) در ارتقای تصمیم گیری در نظام سلامت
 • چشم انداز پژوهش های حوزه سلامت بر بستر اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت بیماران
 • عناوین کارگاه های آموزشی:
 • روش های تحلیل و بازنمایی شاخص های آماری
 • كدگذاري پیامدهای بیماری (ICF)
 • طراحی پرونده الکترونیک سلامت بر اساس استانداردهای ISO 13606
 • هوش تجاری در سلامت
 • تکنیک های داده کاوی در مدیریت اطلاعات
 • طراحی سیستم های پویای گزارش دهی(داشبوردها)

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395