باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی

27 شهريور ماه 1393

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
بازاریابی و تبلیغات
سایر ...

اطلاعات تماس

مسئول : جناب آقای پروفسور خدایار ابیلی
تلفن دبیرخانه : 88556492-6
وب سایت : www.edumngt.com

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی

محور های همایش

کنفرانس ملی مدیریت آموزشی

محورهای همایش :

 • مدیریت آموزشی:
 • اصول مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش عالی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • الزامات مدیریت آموزشی
 • فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
 • سیاستگذاری آموزشی
 • مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
 • نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
 • نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
 • رهبری آموزشی
 • ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
 • جامعه شناسی آموزش
 • روش های نوین آموزشی
 • اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی
 •  سازمان های آموزشی:
 • تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
 • استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • مدیریت مالی سازمان های آموزشی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
 • سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
 • الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
 • اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
 • تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
 • تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
 • ویژگی های محیط های آموزشی
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • مدیریت آموزشی تطبیقی
 • نظام های نوین آموزشی
 • نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
 • روش های فعال یاددهی و یادگیری
 •  کیفیت آموزشی:
 • راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت کیفیت آموزش
 • سنجش کیفیت آموزشی
 • سنجش اثربخشی آموزشی
 • سنجش محتوای آموزشی
 • تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
 • اعتبارسنجی سازمان های آموزشی
 • ارزیابی مدرسین
 • برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
 •  فناوری آموزشی:
 • فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی
 • کلاس های غیرمتعارف
 • فناوری های نوین آموزشی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395