باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه UCLA آمریکا، شهرداری تهران، شهرداری مشهد و...

17 تا 18 دي ماه 1393

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
معماری و عمران
محیط زیست
برق و الکترونیک
مکانیک و صنایع
دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : محمد علی امینی مشهدی
تلفن دبیرخانه : 021 82883763
وب سایت : www.hiap.ir

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

محورهای کنگره :

 • 1- معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی:
 • مبانی نظری اسلام در معماری
 • نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
 • بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
 • مبانی موجود معماری ایرانی
 • ابعاد پنهان معماری در اسلام
 •  آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
 • آرمان‌شهر اسلامی
 • حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
 • جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
 • نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
 • مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
 • نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
 • ‌تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
 • تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری
 • 2-هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی:
 • اداده پردازی در معماری
 • معماری تعاملی
 • رایانه ابزاری برای ساخت
 • معماری هوشمند
 • معماری دیجیتال
 • معماری پارامتریک
 • رایانه ابزاری برای طراحی
 • 3-انرژی، معماری و شهرسازی پایدار:
 • معماری و شهرسازی پایدار
 • ضوابط فنی و استانداردها
 • نوآوری و چالش‌های پیش رو
 • شهر پایدار اسلامی
 • تکنولوژی و پایداری ساختمان
 • کاربرد مصالح نوین
 • مدیریت انرژی
 • مردم و پایداری اجتماعی
 • بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
 • راهکارهای نظارت خودکار
 • 4-مدیریت و برنامه ریزی:
 • مدیریت استراتژیک
 • روش ها، فنون و متودولوژی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
 • ‌سازماندهی پروژه
 • ابزارهای مدیریت
 • مدیریت و برنامه ریزی پایدار
 • مدیریت شهری
 • بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
 • الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
 • اصول و مقررات پیمان
 • مهندسی ارزش
 • ‌نظارت و ارتقای کیفیت
 • مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
 • مدیریت شهر الکترونیک
 • مدیریت بحران
 • 5-معماری منظر و هنرهای محیطی:
 • جلوه های نو در معماری منظر
 • ‌چشم انداز شهر
 • منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
 • میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
 • منظر و چشم‌انداز پایدار
 • اکوتوریسم
 • آموزش و منظر شهری
 • شهر و زیباسازی شهر
 • 6-معماری، شهرسازی و گردشگری:
 • جایگاه گردشگری بومی  
 • گردشگری دینی
 • فرهنگ و گردشگری
 • معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری
 • گردشگری جهانی
 • معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
 • معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
 • گردشگری و اقتصاد
 • رویکردهای نوین در گردشگری
 • مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395