باهمایش

www.BaHamayesh.com

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

برگزارکننده : مجری برگزاری ارزیابان محیط زیست هگمتانه باهمکاری ،سازمان جهادکشاورزی استان همدان،اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان،اداره کل منابع طبیعی همدان،مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نهاوند،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رزن،،اداره منابع طبیعی شهرستان بهار،پژوهشگاه علوم وفناوری اط

22 اسفند ماه 1392

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
سایر ...

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس سجاد آستانی (رییس همایش)
تلفن دبیرخانه : 09182157965 -09182215198-02124521802
وب سایت : bonyadhamayesh.ir/fa/

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

محور های همایش

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش :

 • مهندسی ومدیریت كشاورزي وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت منابع طبيعي وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت دریاهاوتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت شيلات و آبزيان وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت جنگل وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت مرتع وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت بيابان وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت دام و دامپزشكي وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت اقلیم وتوسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت توليدات گياهي ومحصولات زراعی توسعه پایدار
 • مهندسی ومدیریت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاک و توسعه پایدار
 • سایرمحورهای مرتبط با کشاورزی، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
 • و ...

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397