باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

سومین همایش ملی معماری و دکوراسیون داخلی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

08 اسفند ماه 1392

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : آقای مهندس مهران بکایی
تلفن دبیرخانه : 03116685838
وب سایت : www.deconf.ir

سومین همایش ملی معماری و دکوراسیون داخلی

محور های همایش

سومین همایش ملی معماری و دکوراسیون داخلی

محورهای همایش :

 • كنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی .
 • مبانی هنر های تجسمی در معماری داخلی.
 • فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی.
 • معماری داخلی در جهان اسلام.
 • الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی.
 • نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.
 • طراحی معماری داخلی در گذر زمان.
 • فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی.
 • تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی.
 • معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها.
 • نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرائی در حرفه معماری داخلی.
 • آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی.

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395