باهمایش

www.BaHamayesh.com

گنگره پاسداشت عارف نامی ابوسعید ابوالخیر مهنه

برگزارکننده : دانشگاه تربت حیدریه، اداره میراث فرهنگی و گردشگری،

27 فروردين ماه 1393

مرتبط با رشته های

ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر علیرضا کرباسی
تلفن دبیرخانه : 05312299602
وب سایت : www.cthu.ir

گنگره پاسداشت عارف نامی ابوسعید ابوالخیر مهنه

محور های همایش

گنگره پاسداشت عارف نامی ابوسعید ابوالخیر مهنه

محورهای کنگره:
الف) زندگی نامه ابوسعید:

 • نقد و بررسی منابع موجود
 • استادان ابوسعید و تحصیلات او
 • شاگردان ابوسعید و نوع آموزش او
 • دانشمندان معاصر ابوسعید
 • دانشهای مورد علاقه ابوسعید
 • فعالیتهای اجتماعی ابوسعید
 • ابوسعید و حکومتهای زمان
 • نقد و نظر در کتابهایی که به ابوسعید و زندگی او پرداخته

ب) اندیشه های اخلاقی:

 • درسهای اخلاق ابوسعید
 • اخلاق پذیرفته شده در دوران ابوسعید
 • اخلاق اسلامی و اندیشه های ابوسعید
 • ارزش جانمایه های اخلاقی در سخنان ابوسعد
 • علوم اخلاق در روزگار ابوسعید
 • کتاب اسرار التوحید و جایگاه اخلاقی آن
 • مقایسه اندیشه های اخلاقی ابوسعید و آثار دوره های بعد

پ) اندیشه های عرفانی:

 • عرفان در عصر ابوسعید
 • نکته های مثبت و منفی در اندیشه های عرفانی
 • عرفان و مردم
 • عرفان و اسلام
 • ابوسعید و دیگر عارفان
 • نحوه بیان اندیشه های عرفانی در روزگار ابوسعید
 • ابوسعید و سخنان مشایخ عرفان
 • اسرار التوحید و جایگاه عرفانی این کتاب

ت) اندیشه های ادبی :

 • ابوسعید و شیوه های بیان
 • نثر در روزگار ابوسعید
 • جایگاه شعر در ادبیات عرفانی
 • ابوسعید و شعر
 • نثر عرفانی و جایگاه آن در ادب فارسی
 • رباعی در پهنه ی ادبیات عرفانی
 • اسرار التوحید و جایگاه ادبی آن
 • زبان و واژگان ابوسعید

ث)اندیشه های اعتقادی:

 • ابوسعید و مذاهب
 • سردمداران مذهبی ابوسعید
 • ابوسعید و اندیشه های قرآنی
 • ابوسعید و احادیث
 • بهره مندی ابوسعید از قرآن و احادیث
 • عرفان و قرآن
 • عرفان و احادیث قدسی و نبوی
 • اسرار التوحید و ارزش اعتقادی این کتاب
 • باورهای مردمی و ابوسعید( ازگذشته تا حال)

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395