محورهای همایش :

هوش مصنوعی
 • مدلسازی شناختی و تعامل انسان
 • منطق فازی و شبکه عصبی
 • الگوریتم های تکاملی و ژنتیک
 • استدلال، مدلسازی، طراحی و ارائه دانش
 • یاد گیری ماشین
 • داده کاوی
 • وب کاوی
 • استدلال احتمالی
 • مهندسی نرم افزار خودتطبیقی
نرم افزار و سخت افزار ربات
 • سخت افزار متحرک و تعبیه شده
 • ربات های متحرک و انسان نما
 • برنامه نویسی همروند و زمان واقعی
 • شبیه ساز های ربات
کنترل و پردازش سنسور
 • ادراک و بینائی کامپیوتر
 • پردازش تصویر
 • ناوبری و موقعیت یابی خودکار
 • کنترل موتور سنسور
 • مدلسازی جهانی
تعامل ربات و انسان
 • ادراک توزیع شده
 • سیستم های انطباقی و یادگیری
 • عوامل ناهمگون و کارگروهی
برنامه های کاربردی
 • سرگرمی رباتیک و کامپیوتری
 • سیستم های اطلاعاتی امداد و نجات
 • ربات ها در کارهای خانگی
 • ربات های جستجوگر
 • ربات های خدماتی