باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

كنفرانس ملي ضروتهاي رشد و توسعه

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامي اراك

13 تا 14 اسفند ماه 1392

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
پزشکی و سلامت
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
دینی و مذهبی
مدیریت
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی
حقوق و امنیت
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : جناب آقاي مهندس مجتبي اسدپور
تلفن دبیرخانه : 08614132152
وب سایت : 1s1.ir/hamayesh

كنفرانس ملي ضروتهاي رشد و توسعه

محور های همایش

كنفرانس ملي ضروتهاي رشد و توسعه

محورهای همایش :

  • 1- مفاهيم و نظريه هاي رشد و توسعه
عوامل و زير ساختهاي رشد و توسعه
آسيب شناسي رشد وتوسعه پايدار در ايران
نقاط قوت و ضعف الگوها و روشهاي بكار گرفته شده براي رشد و توسعه
ايدئولوژي و رشد و توسعه

  • 2- اقتصاد ، نظام پولي - مالي و رشد و توسعه
نظام پولي و مالي و رشد و توسعه
دولت ، خصوصي سازي و رشد و توسعه
تحريم اقتصادي و رشد و توسعه
سياستهاي ارزي و رشد و توسعه 
كشورهاي در حال توسعه و رشد وتوسعه
اقتصاد منطقه اي  و رشد و توسعه
مدلهاي كارآمد و متناسب رشد و توسعه پايدار براي ايران
اقتصاد مقاومتي و رشد و توسعه
پدافند غير عامل و رشد و توسعه
انرژي و رشد و توسعه
بورس و حسابرسي و رشد و توسعه
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و رشد و توسعه
شفافيت اطلاعات حسابداري و رشد و توسعه

  • 3- مديريت،تكنولوژي و رشد و توسعه
ثبات مديريت و رشد و توسعه
مديريت طرح هاي توسعه و رشد و توسعه
كار آفريني و رشد توسعه
مديريت زنجيره تأمين و لجستيك و رشد و توسعه
مديريت تكنولوژي و انتقال تكنولوژي و رشد و توسعه
مديريت يكپارچه ، IT و رشد و توسعه
مديريت استراتژيك و رشد و توسعه
مديريت ، لجستيك شهري و رشد و توسعه
مديريت تحول و رشد و توسعه
مديريت استراتژيك منابع انساني و رشد و توسعه
مديريت رفتار سازماني و رشد و توسعه
بهره وري نيروي انساني و رشد و توسعه
فرهنگ سازماني و رفتار شهروند سازماني و رشد و توسعه
  • 4- سياست و حقوق و رشد و توسعه
امنيت و دفاع ملي و رشد و توسعه
دولت و رشد و توسعه
مشاركت سياسي و رشد وتوسعه
سياست خارجي و ديپلماسي عمومي و رشد و توسعه
معاهدات بين المللي و رشد و توسعه
سازمانهاي بين المللي و رشد و توسعه
حكمراني مطلوب و رشد و توسعه
ژئوپلتيك و رشد و توسعه
عدالت اجتماعي در رشد و توسعه
مبارزه با فساد اداري و رشد و توسعه
حقوق اداري و رشد و توسعه
حقوق بازرگاني و رشد و توسعه
حقوق تجارت بين الملل و رشد و توسعه
حق بر توسعه و رشد و توسعه
حقوق مالكيت فكري و رشد و توسعه
حقوق شهروندي  و رشد و توسعه
  • 5- فرهنگ و اجتماع و رشد و توسعه
دانش عمومي و رشد و توسعه
فرهنگ مديريت توسعه و توسعه فرهنگ مديريت
جهاني شدن و رشد و توسعه
تشكلهاي اجتماعي و رشد و توسعه
هويت ملي و رشد و توسعه
سرمايه اجتماعي و رشد و توسعه
جمعيت و رشد و توسعه
  • 6- تجارت ، بازرگاني و حمل و نقل در رشد و توسعه
صادرات و واردات و رشد و توسعه
حمايت هاي صادراتي دولت و رشد و توسعه
بازرگاني بين المللي، مشكلات و راهكار ها براي توسعه
سرمايه گذاري خارجي و رشد و توسعه
سازمان تجارت جهاني و رشد و توسعه
توليد و توزيع در كلاس جهاني و رشد و توسعه
استانداردهاي بين المللي توليد و توزيع و رشد و توسعه
موقعيت استراتژيك حمل و نقل و رشد و توسعه
شركت هاي مديريت صادرات و رشد و توسعه
شركت هاي كوچك و متوسط(SME) و رشد و توسعه
  • 7- كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست و رشد و توسعه
مديريت منابع طبيعي و رشد و توسعه
مديريت منابع آب و رشد و توسعه
كشاورزي نوين ( گلخانه اي ، ارگانيك ، مكانيزه و...) و رشد و توسعه
امنيت غذايي و رشد وتوسعه
حفاظت از محيط زيست و رشد و توسعه
توسعه روستايي و توسعه اقتصادي
و موضوعات مرتبط با رشد و توسعه

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395