ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 

همایش های سال 1391
صفحه 6

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

محورهای همایش :
• آب شناسی
• چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوبشناسی
• سنگ شناسی و کانی شناسی
• زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
• زمین شناسی مهندسی
• زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
• زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
• زمین شناسی نفت و منابع انرژی
• زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
• سنجش از دور زمین شناختی
• زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
• افق های نو در زمین شناسی

14 تا 16 شهريور ماه 1391
شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارسال به دوستان    شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی

محورهای همایش :
هویت ملی و میراث فرهنگی
هویت ملی و ارزشهای بومی
دین و میراث فرهنگی
هویت ملی و ارزشها
هویت ملی و امنیت
هویت ملی و جهاد اقتصادی
هویت ملی و فرهنگ دینی
هویت ملی و تعامل با فرهنگ های برون مرزی
تبیین هویت ملی در هزاره سوم
و موضوعات مربوطه دیگر در رشته های علوم انسانی,باستان شناسی,معماری و هنر

15 تا 16 شهريور ماه 1391
اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

محورهای همایش :
• مکانیک ماشین‌های کشاورزی
• فن‌آوری‌های پس از برداشت
• فن‌آوری‌های نوین
• مکانیزاسیون
• انرژی

15 تا 16 شهريور ماه 1391
هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ارسال به دوستان    هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

سمینار مدیریت استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی

محورهای همایش :
· ضرورت تدوین برنامه استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی
· بررسی و ارائه تجارب شرکت های صنایع غذایی در حوزه استراتژی
· معرفی زنجیره ارزش صنایع غذایی
· اصول اساسی در استقرار و تشریح فرایند مدیریت استراتژیک
· نحوه تهیه نقشه استراتژی در شرکت های صنایع غذایی
· ساماندهی پایش و کنترل استراتژی در شرکت های وابسته
· تبیین و اولویت بندی استراتژی ها مبتنی بر رویکرد SWOT


15 شهريور ماه 1391
سمینار مدیریت استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی
ارسال به دوستان    سمینار مدیریت استراتژیک در شرکت های صنایع غذایی

چهاردهمين همايش عرصه يادگيري مديران منابع انساني

با موضوع : چالشهاي توسعه منابع انساني در سازمان ها
زير محور ها :
1. ارائه استراتژيها و رويكردهاي نوين توسعه منابع انساني
2. شناخت، بكارگيري و پرورش كارآفرينان، نوآوران و دانشگران در سازمانها
3. بهره گيري از تجارب موفق سازمانهاي داخلي و خارجي در توسعه منابع انساني
4. رهبري تغيير و نقش واحدهاي منابع انساني در تحولات سازمان
5. افزايش بهره وري از طريق نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد
6. برنامه ريزي مسير شغلي، ارتقاء و نظام جانشين پروري
7. توانمندسازي كاركنان ونقش آن در بهبود بهره وري نيروي انساني
8. ارائه راهكارهاي لازم براي توسعه و تدوين مدلهاي استاندارد و بومي منابع انساني
9. نقش عوامل محيطي ( سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) در توسعه زير سيستم هاي منابع انساني

15 شهريور ماه تا 16 مرداد ماه 1391
چهاردهمين همايش عرصه يادگيري مديران منابع انساني
ارسال به دوستان    چهاردهمين همايش عرصه يادگيري مديران منابع انساني

همایش ملی ورزش، سلامت و توسعه

محورهای همایش :
• سیاست گذاری و شیوه های حمایت از جامعه ورزشی و بازنشستگان،
• معرفی و ارتقای سطح توانمندی باشگاه ها، شناسایی مؤلفه های نوآوری مدیریت پروژه و تأثیر آن در اجرای پروژه های ورزشی،
• ترویج فرهنگ ورزش همگانی ،
• شناسایی فاکتورهای مؤثر در جذب سرمایه،
• شناسایی بخش های قابل رقابت در حوزه ورزش و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

20 شهريور ماه 1391
همایش ملی ورزش، سلامت و توسعه
ارسال به دوستان    همایش ملی ورزش، سلامت و توسعه

اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب

محورهای همایش :
محورهای اصلی همایش:

1- قرآن و بهداشت تن
1- قرآن و بهداشت روان
3- قرآن و تغذیه سالم
4- قرآن و تربیت انسان سالم
5- قران و جامعه انسانی سالم
6- قرآن و محیط زیست سالم
7- قرآن و اخلاق درمان
8- محور آزاد
محورهای فرعی همایش:

1- مبانی و روش قرآن در طرح موضوعات علمی مرتبط با علوم پزشکی
2- انتظار بشر از قران در زمینه های علوم پزشکی
3- احکام فقهی قرآن و یافته های پزشکی نوین
4- اشارات علمی - پزشکی در قرآن
5- دانش پزشکی و دیدگاههای قرآن در مورد آن
6- ابعاد اعجازی قرآن در زمینه علوم پزشکی
7- قرآن و مراحل خلقت انسان
8- قرآن، روح و پزشکی


20 تا 21 شهريور ماه 1391
اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب
ارسال به دوستان    اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

محورهای همایش :
1. اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و تولید ملی
2. تفکر راهبردی و تولید ملی
3. بهره وری و تولید ملی
4. نوآوری، کار آفرینی و تولید ملی
5. تحول اقتصادی و تولید ملی
6. بخش آزاد- سایر محورها


23 تا 24 شهريور ماه 1391
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

محورهای همایش :
1-پتانسيل‌ها و كاركردهاي مناطق بياباني و تالاب‌هاي كويري
2- دامداري و دامپروري در مناطق خشك و بياباني
3- اقليم و منابع آب در مناطق خشك و بياباني
4- تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي بيابان‌ها و تالاب‌هاي كويري
5- كشاورزي و باغباني در مناطق خشك و بياباني
6- حفاظت و مديريت خاك در مناطق خشك و بياباني
7- كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت مناطق بياباني و تالاب‌هاي كويري
8- مسائل فرهنگي و اجتماعي در مناطق خشك و بياباني


25 تا 26 شهريور ماه 1391
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
ارسال به دوستان    سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

نخستین همايش ملي انگور و كشمش

محورهای همایش :
- اصول و روش هاي به زراعي و به نژادي
- اصول و روش هاي تبديل، نگهداري، بيوتكنولوژي و نانوفناوري
- فناوري و مكانيزاسيون ماشين هاي كشاورزي
- آفات و بيماري هاي گياهي
- آب و هواشناسي و كشاورزي
- اثر تغييرات اقليمي بر كشاورزي
- مديريت منابع آب و كشاورزي
- مديريت اكوسيستم ها و محيط زيست
- مديريت آلودگي هاي صنعتي و پسماندها
- بازيافت مواد آلي و پسماندهاي كشاورزي و صنايع غذايي
- اقتصاد كشاورزي و بازار
- انرژي هاي نو، چالش ها و راه حل ها در مديريت و برنامه ريزي


29 شهريور ماه 1391
نخستین همايش ملي انگور و كشمش
ارسال به دوستان    نخستین همايش ملي انگور و كشمش

همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا (ع)؛ ادیان، مذاهب و فرق

محورهای همایش :
• گونه شناسی جریانهای فکری و مذهبی عصر امام رضا(ع)
• روش شناسی
• آثار و ثمرات
در محور نخست، ویژگیهای فکری و مذهبی جهان اسلام در زمان امام رضا(ع)، بازتاب ویژگیهای فکری و مذهبی جهان اسلام در زمان امام رضا(ع) در سخنان و مناظرات آن حضرت؛ تبارشناسی جریانهای فکری و مذهبی جهان اسلام در عهد امام رضا(ع)؛ تبارشناسی جریانهای فکری و مذهبی در ایران در آستانة ورود امام رضا(ع) به بحث گذاشته می شود. محور روش شناسی به روش شناسی مناظرات امام رضا(ع)؛ شیوه های مواجهه امام رضا(ع) با جریانهای فکری و مذهبی؛ مبانی، اصول و روش امام رضا(ع) در دفاع از مذهب امامیه؛ منبع شناسی انتقادی پژوهش های رضوی؛ و نسبت کلام و تاریخ در امام شناسی (مطالعة موردی امام رضا(ع)) می پردازد. در محور آثار و ثمرات نیز آثار و ثمرات مناظرات و احتجاجات امام رضا(ع)؛ آثار و ثمرات حضور امام رضا(ع) در ایران؛ میراث فکری و فرهنگی امام رضا(ع) در ایران و جهان؛ جایگاه امام رضا(ع) در نگاه پیروان ادیان و مذاهب؛ و تحلیل تحولات فکری جامعه اسلامی در بازه حضور رضوی تا غیبت مهدوی مورد توجه قرار می گیرد.

03 مهر ماه 1391
همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا (ع)؛ ادیان، مذاهب و فرق
ارسال به دوستان    همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا (ع)؛ ادیان، مذاهب و فرق

اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي

محورهای همایش :
محورنخست: اقتصاد و كسب و كار خانگي در خانواده
1- نقش كسب و كار خانگي در افزايش توليد ملي
2- تأثير كسب و كار خانگي در پيش گيري از آسيبهاي اجتماعي
...
محور دوم: اقتصاد خانواده و روزي حلال در فرهنگ رضوي
1- شاخصهاي روزي حلال در فرهنگ رضوي
2- نقش روزي حلال در تحكيم خانواده
...
محور سوم: مديريت اقتصادي خانواده
1- نقش قناعت در تحكيم خانواده و راه¬های نهادینه کردن آن در جامعه
2- نقش مهريه در تشكيل و پایداری خانواده
...

04 مهر ماه 1391
اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي
ارسال به دوستان    اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي

اولین سمینار تخصصی حفاظت و امنیت

محورهای همایش :
• شهر امن با تکیه بر سیستم های مداربسته
• سیستم های مداربسته کاربردها و انواع ان
• فن آوری های نوین در سیستم های حفاظتی
• بررسی چک لیست های کاربردی جهت انتخاب پیمانکار مناسب نصب • سیستم های مداربسته
• نحوه آموزش کاربردی و روش های پشتیبانی از پرسنل اتاق های مانیتورینگ


05 مهر ماه 1391
اولین سمینار تخصصی حفاظت و امنیت
ارسال به دوستان    اولین سمینار تخصصی حفاظت و امنیت

سمینارتخصصی بتن و سازه های بتنی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

محورهای سمینار :
1- آزمایش های بتن تازه
2- نکات اجرائی عمل آوردن بتن
3- اهمیت کالیبراسیون و کنترل های ضروری ساخت
4- فرایند ریختن بتن و معرفی ماشین آلات جدید جهت ساخت بتن
5- بررسی لزوم و ضرورت وجود آزمایشگاه در کارگاههای بتن
6- بررسی روشهای بتن ریزی در ساختمانهای بلند مرتبه
7- الزامات مقررات ملی ساختمان در مبحث بتن

09 مهر ماه 1391
سمینارتخصصی بتن و سازه های بتنی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
ارسال به دوستان    سمینارتخصصی بتن و سازه های بتنی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

دومین کنفرانس پروژه های مسکن و ساختمان ایران و جهان

محورهای همایش :
محورهای کنفرانس:
1- سکونت های پایدار
(شیوه های پایدار مداخله و بهسازی سکونت گاه ها)
2- قوانین و مقررات
(مقررات ملی ساختمان، چارچوبهای قانونی برای تسهیل فرآیند توسعه و فعالیت توسعه گران)
3- سیاست های تأمین مسکن و سرپناه
(تجربه تأمین مسکن در کشورهای دیگر، مسکن مهر و تأمین مالی و...)
4- اتاق فکر
(نو آوری و راه حل های خلاق برای تسهیل فرآیند توسعه و فعالیت توسعه گران)
5- توسعه گران و توسعه پایدار
(نقش توسعه گران در فرآیند توسعه و فعالیت توسعه گران)

09 تا 10 مهر ماه 1391
دومین کنفرانس پروژه های مسکن و ساختمان ایران و جهان
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس پروژه های مسکن و ساختمان ایران و جهان

کارگاه بین المللی پیشگیری از سرطان گردن رحم

To overview global burden of cervical cancer and it prevention worldwide
To discuss the latest evidence about HPV infection and HPV vaccination
To share experiences on cervical cancer prevention strategies in the low incidence countries
To present and discuss suggested frameworks for cervical cancer prevention in Iran and other low risk areas
To identify policy implications for HPV testing and vaccination
To provide opportunities for networking,partnership and collaboration among participants from various disciplines and countries in the region

11 تا 13 مهر ماه 1391
کارگاه بین المللی پیشگیری از سرطان گردن رحم
ارسال به دوستان    کارگاه بین المللی پیشگیری از سرطان گردن رحم

سمینار تخصصی انبارداری فنی و نگهداری مواد و قطعات لاستیکی

محورهای همایش :
علل ذخیره سازی مواد و قطعات لاستیکی
•رفتار مواد وقطعات لاستیکی در هنگام ذخیره سازی
•ویژگیهای مواد و قطعات لاستیکی به لحاظ اندازه ، شکل، و سایر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی
•تاثیرشرایط فرآیندی و فرمولاسیون مواد و قطعات لاستیکی بر مدت زمان انبار داری و کیفیت محصول بعد از دوره انبارداری
• شرایط انبار و مکانهای ذخیره سازی مواد و قطعات لاستیکی
•عوامل تاثیر گذار در ذخیره سازی مواد و قطعات لاستیکی از قبیل : دما، نور، رطوبت ، محیط، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی
•انبار کردن مواد و قطعات لاستیکی بسته بندی شده
•جلوگیری از تاثیر عوامل نا مطلوب در طول زمان انبارش از قبیل: ترکها، تخریب ها و تغییر شکل
•ملاحظات ایمنی و بهداشتی ذخیره سازی مواد و قطعات لاستیکی
•مدیریت پسماند و ضایعات مواد لاستیکی
•ملاحظات اقتصادی در ذخیره سازی مواد و قطعات لاستیکی

13 مهر ماه 1391
سمینار تخصصی انبارداری فنی و نگهداری مواد و قطعات لاستیکی
ارسال به دوستان    سمینار تخصصی انبارداری فنی و نگهداری مواد و قطعات لاستیکی

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

محورهای همایش :
اپیدمیولوژی
پیشگیری از آسیبهای تروماتیک مغز (آموزش، قوانین، نو آوریهای فن آوری)
نشانه ها، علائم، و درجه بندی بالینی
نوروفیزیولوژی
نورورادیولوژی
مطالعات بالینی، ارزیابی پیامدها و رویکرد و آزمایشگاهی
درمان (پیش از بیمارستان، ICU،جراحی، درمان هیدروسفالی بعد از تروما، درمان تشنج پس از تروما)
روشهای ترمیمی در ترومای مغز و اعصاب
توانبخشی

13 تا 16 مهر ماه 1391
پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب
ارسال به دوستان    پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

اولین همایش استانی زیست شناسی دانش آموزی بزگداشت چهره های ماندگار علمی گناباد

محورهای همایش :
1-بخش تحقیقات کاربردی
2-بخش تحقیقات نظری
3-بخش نمایشگاه:
*نمایشگاه دست سازه های دستی
*نمونه های هرباریومی
*نمونه های تاکسیدرمی
*عکس و جلوه های زیست شناسی

13 مهر ماه 1391
اولین همایش استانی زیست شناسی دانش آموزی بزگداشت چهره های ماندگار علمی گناباد
ارسال به دوستان    اولین همایش استانی زیست شناسی دانش آموزی بزگداشت چهره های ماندگار علمی گناباد

کنکره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

محورهای همایش :
• روان پزشكي كودك و نوجوان
• سلامت روان كودكان و نوجوانان
• رابط کودکان و نوجوانان
• مداخلات داروئي
• مداخلات غیر داروئی
• حوزه های مختلف روانشناسی
• طب ورزش
• روان پرستاري كودكان
• بهداشت روانی مادر و کودک
• بهداشت روان در مدارس
• كار درماني
• گفتار درماني
• مددكاري
• ارتقاء کیفیت زندگی


17 تا 20 مهر ماه 1391
کنکره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
ارسال به دوستان    کنکره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

نقد وبررسی لایحه جدید قانون تجارت

محورهای همایش :
- تحولات شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت
- وضعیت اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت
- مقررات کیفری در لایحه قانون تجارت
- نقش لایحه قانون تجارت در لایحه قانون تجارت
- تجارت الکترونیک در لایحه قانون تجارت
- مقایسه تطبیقی نظام حقوقی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت
- وسایر موضوعات مرتبط با لایحه قانون تجارت

17 مهر ماه 1391
نقد وبررسی لایحه جدید قانون تجارت
ارسال به دوستان    نقد وبررسی لایحه جدید قانون تجارت

همایش برندهای انسانی ایرانی

همایش برندها انسانی با محوریت معرفی دانش برندهای انسانی ، رشته mba و تقدیر از برندهای انسانی ایران در حوزه ورزش برگزار می شود .

محورهای همایش :
• معرفی دانش برند انسانی
• معرفی رشته sport MBA
• تقدیر از برندهای انسانی ایران

18 مهر ماه 1391
همایش برندهای انسانی ایرانی
ارسال به دوستان    همایش برندهای انسانی ایرانی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |